Gelukkig ziet Brussel het gevaar al komen

Rotterdam, maandag – Brussel blijft een wonderlijk iets.
Ik had aanhalingstekens moeten gebruiken, want ik bedoel niet Brussel de stad: ik houd van Brussel.
Ik heb het over Brussel het instituut, Brussel als metafoor voor Europa. Dat Brussel blijft, hoe vaak je het je ter plaatse ook laat uitleggen, een ondoorgrondelijk geheel.
Waar anders dan in de diepste krochten van dit Brussel kunnen ze een non-item als dit verzinnen: Weblogs kunnen een krachtig medium zijn, maar vormen ze een bedreiging?
Dat was vragen om een rapport en in de beste Brusselse traditie is dat rapport er gekomen. Het is intussen goedgekeurd door de cultuurcommissie van het Europees Parlement.
Het volgende citaat komt in al zijn onnavolgbaarheid uit een officieel persbericht: ‘Het rapport ziet weblogs als mogelijkheid voor zelfexpressie doormediaprofessionals en privxc3xa9personen, maar ziet het als probleem dat destatus van de auteurs en uitgevers, met inbegrip van hun wettelijkestatus, noch vastgesteld noch duidelijk worden gemaakt aan lezers.Hierdoor ontstaan volgens het rapport onzekerheden ten aanzien vanonpartijdigheid, betrouwbaarheid, bronbescherming, de toepassing vanethische gedragscodes en het aanwijzen van de aansprakelijkheid in hetgeval van gerechtelijke procedures.’
In het persbericht zegt het Duitse parlementslid Jorgo Chatzimarkakis: ‘Bloggers moeten wordenopgenomen in huisregels en financixc3xable, commercixc3xable of andereprofessionele belangen van het gebruik van blogs moeten wordenopgenomen in het toezicht.’
Ja, fijn! Huisregels! Toezicht!
De Estse auteur van het rapport Marianne Mikko, oud-journalist, zegt: ‘De blogosfeer is tot nog toe vol goede bedoelingengeweest. Echter, nu de blogs gemeengoed zijn geworden, zullen minderprincipixc3xable mensen hiervan gebruik willen maken voor hun doeleinden;dit is alleen een kwestie van tijd. Als er nu al problemen zijn teverwachten, lijkt het me niet verstandig hierop te wachten. Daaromhebben we een keurmerk nodig, een openbaarmaking van wie wat schrijften waarom.’
Een keurmerk! Ik kan niet wachten!
Die Chatzimarkakis vreest vooral lobbyisten en pressiegroepen die zich op het bloggen storten om hun boodschapverspreiden: ‘Blogs kunnen krachtige instrumenten zijn, die een soortvan lobbyisme vertegenwoordigen. Dit op zijn beurt kan als eenbedreiging beschouwd worden.’
Gelukkig maar dat ze dit in Brussel nu al in de smiezen hebben!

Een gedachte over “Gelukkig ziet Brussel het gevaar al komen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s